Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Slim-Shirt.com

Vestigingsadres: (geen bezoek adres alleen verkoop via internet)
Slim-Shirt.com
De Klamp 16
3832JC Leusden
Nederland

Bedrijfsgegevens: 
www.slim-shirt.com
info@slim-shirt.com
Telefoon: +31 (0)33-7520702

KvK-nr Amersfoort: 32138209
BTW-nr NL001952728B78

1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Slim-Shirt.com en de klant.
1.2 Slim-Shirt.com heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.


2 Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn alleen bij verzending naar Nederland inbegrepen.
2.2 Slim-Shirt.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.


3 Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit via een overboeking per bank of giro.
b) iDeal: iDEAL is beschikbaar voor consumenten die internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Rabobank, Revolut, SNS Bank, RegioBank, ING, Knab, bunq, Moneyou, Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers en Handelsbanken kunnen met iDEAL betalen zonder zich daarvoor aan te hoeven melden. De transactie is voor consumenten kosteloos.
3.2 PayPal, doormiddel van een account of credit card.
3.3 Soffort Banking (voor klanten uit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk)
3.4 Bancontact / Mister Cash voor klanten uit België.
3.5 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.6 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
3.7 De verwerking van de betalingen zal verlopen via Mollie payment service provider met uit zondering van PayPal en Vooruitbetaling per Bank of Giro.


4 Verzendkosten
4.1 Binnen Nederland worden geen extra verzendkosten berekend naar België bedragen de verzendkosten vanaf € 6,90 per bestelling en vanaf € 59,00 gratis, ongeacht de grootte van de bestelling.
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zal Slim-Shirt.com eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.


5 Levering
5.1 Slim-Shirt.com besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PostNL of DHL en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Slim-Shirt.com verstuurd bestellingen die voor 17:00 zijn gemaakt, na ontvangst van de betaling, nog dezelfde dag (maandag t/m vrijdag).
5.3 Slim-Shirt.com zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
Slim-Shirt.com heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Slim-Shirt.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
5.5 Let op; Bestellingen betaald met PayPal, IDEAL, Soffort Banking of Mistercash voor 17:00 op werkdagen worden direct verwerkt en kunnen niet meer achteraf gewijzigd worden.
Bij betaling met een overboeking, verzending binnen 1 werkdag, nadat de betaling is bijgeschreven.


6 Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
a) € 0,50 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
b) € 1,00 bij het annuleren van een gehele bestelling.
c) niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.


7 Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren, maar alleen ongebruikte, ongewassen, en ongedragen artikelen (passen mag natuurlijk wel!), in originele verpakking, en in een opnieuw verkoopbare staat kunnen geretourneerd worden.
7.2 De portokosten als mede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant, wij adviseren om de artikelen aangetekend te retourneren.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd met 70% korting of meer, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na ontvangt van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
b) De goederen dienen in een opnieuw verkoopbare staat te zijn, d.w.z. ongedragen, ongewassen, met aangehecht artikelkaartje en/of originele verpakkingen (indien van toepassing) en in een degelijke verpakking te worden teruggestuurd.
c) Het retourformulier dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
e) Bij ruiling van een artikel met een lagere aankoopprijs wordt het verschil binnen 14 dagen aan u overgemaakt. Is het verschil groter dan kunt u het bedrag per bankoverschrijving aan ons overmaken onder vermelding van uw ordernummer.
f) Bij ruiling van een artikel neemt Slim-Shirt.com eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening
g) Heeft u een verkeerd product, maat en/of kleur ontvangen dan kunt u de deze kosteloos omruilen en per email een gratis retourlabel aanvragen.
h) Stuurt u zelf producten retour dan worden alleen de economy verzendkosten van de desbetreffende vervoerder vergoed. Eventuele extra kosten worden niet vergoed en zijn voor rekening van de klant.
i) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk aan u overgemaakt worden of uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen.

RETOURADRES:
Slim-Shirt.com
De klamp 16
3832JC Leusden
NEDERLAND


8 Voorraad
8.1 Slim-Shirt.com streeft ernaar alle producten uit voorraad te leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Slim-Shirt.com zal in dit geval het aankoopbedrag binnen 24 uur terugbetalen.


9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Slim-Shirt.com garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Op onze kleding zit een wettelijke garantie op fabricagefouten. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Hierbij zijn de volgende situaties uitgesloten van garantie:
-Meer dan normale gebruiksschade
-Verkeerd gebruik
-Normale slijtage
-Verkeerd onderhoud (denk aan niet volgens de specificaties wassen, drogen of strijken)
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Slim-Shirt.com een aankoopbewijs per email en bij uw bestelling.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Slim-Shirt.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Slim-Shirt.com vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Slim-Shirt.com te retourneren en het eigendom daarover aan Slim-Shirt.com te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Slim-Shirt.com u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Slim-Shirt.com. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Slim-Shirt.com beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Slim-Shirt.com niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld Slim-Shirt.com zijn ondergeschikten


10 Privacy
Slim-shirt.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring. Aangaande de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zoals omschreven op onze Privacy beleid pagina. 


11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Tel +31 (0)33- 7520702
info@slim-shirt.com